როგორ გამოჩნდეს JavaScript ცვლადის ღირებულება გვერდზე?

როგორ ვაჩვენოთ JavaScript ცვლადის მნიშვნელობა გვერდზე? document.write (სიგანე) document.querySelector (# გამომავალი) .textContent = სიგანე; წინა შესაძლებლობების შევსება. მზადყოფნის () მეთოდი გამოიყენება მარტივი დიალოგის პანელის საჩვენებლად. დადასტურების () მეთოდის გამოყენებით, თქვენ ასევე შეგიძლიათ აჩვენოთ ...

სკრიპტის კურსორი. მადლობა წინასწარ.

სკრიპტის კურსორი. Წინასწარ მადლობა. 2 კითხვა როგორ შევაჩეროთ სურათის მოქმედება? და როგორ არ მესმოდა წერა? (მე ის ვარ) ვინ არიან მარტოხელები, რას ურსორებისთვის. აი, რას აშკარად წერენ, რას ხატავს, რაზეა საუბარი?