დახმარება პითონის ახალი

დახმარება python newbie a = int (input ()) b = int (input ()) c = random.randint (a, b) print (c) print (random.randint (a, b)) ეს მუშაობს - მხოლოდ დაკარგული გაეცი შემთხვევითი რიცხვი. გამოიტანე რომ არის. იმპორტი randomprint (random.randint (int (input ()), int (input ()))) ისევე, როგორც ...

როგორ გატეხოს ვებ-წიგნი?

როგორ გავტეხოთ ვებ წიგნიერი? აქ მოცემულია ვიდეო, თუ როგორ გამოიყენოთ სკრიპტი და რომლის საშუალებითაც 100% მუშაობს ბრაუზერები, მე თვითონ გადავამოწმე. https://www.youtube.com/watch?v=DU0uq37mXYQ აქ ყველაფერი ჩანს https://www.youtube.com/watch?v=k7PKbgv3CKQ აქ არის ბმულის ტექსტი: https://yadi.sk/d/-YsXZuyJr4Qsu მონიშნეთ წერილი ...